Spojení mezi FN a lékařskou fakultou


Adepti Hippokratova řemesla mají při svém prvním vstupu na půdu Lékařské fakulty UK v Plzni celou řadu očekávání. Hlavním důvodem výběru lékařského povolání (poslání) je touha pomáhat bližním při jejich strádání, při narození i v konečných fázích života. Cesta k lékařskému vzdělání je dlouhá a mnohdy strastiplná. Na začátku si musí studenti osvojit mnoho potřebných teoretických poznatků. Praktické dovednosti nabývají nejdříve na modelech, pak na pitevně a poté, ve vyšších ročnících, teoretická výuka ustupuje praktické. Studium se přesouvá do fakultní nemocnice. 

FN Plzeň má s přeměnou studentů v lékaře obrovské zkušenosti. Vysoce kvalifikovaní lékaři, zaměstnanci fakultní nemocnice a zároveň lékařské fakulty, i ostatní zdravotnický personál, trpělivě pomohli už tisícům studentům si osvojit základy jednotlivých oborů a vybrat si ten, kterému se budou věnovat po ukončení studia. Zároveň pomáhají pacientům překonat určitou nedůvěru, kterou mohou mít, když je vyšetřuje a ošetřuje student medicíny. 

V ovzduší vzájemné důvěry zde vyrůstají budoucí lékaři různých medicínských oborů. Bez praxe by teorie lékaře nemohla vytvořit, stejně tak praktické dovednosti musí být zastoupeny na dobrých teoretických základech. 


Česky