SVĚTOVÝ DEN HEPATITIDY

SVĚTOVÝ DEN HEPATITIDY

Infekční hepatitida je virové onemocnění, které způsobuje zánět jater a znát jej můžete pod lidovým názvem „žloutenka“. V ČR jsou známy typy virové hepatitidy  A, B a C a začíná  přibývat E

Hepatitida A se označuje jako „nemoc špinavých rukou“, projevuje se nevolností, zvracením, průjmem a horečkou. Hepatitida B je závažné onemocnění přenosné krví a tělesnými tekutinami, je asi 100x nakažlivější než virus HIV. V inkubační době je toto onemocnění nerozpoznatelné, příznaky se mohou objevit až po několika týdnech i měsících. Nejkratší inkubační dobu má hepatitida A (okolo 1 měsíce, pak hepatitida E  1-2 měsíce, hepatitida C až 160 dní a hepatitida B dokonce 180 dní). Dochází k zažloutnutí pokožky, pacient má tmavou moč a bolesti břicha, je extrémně unavený, zvrací. Hepatitida C je středně závažné onemocnění, které se šíří jako hepatitida B, je však už více rozšířená a její nebezpečí je v tom, že často přechází do chronické nemoci.

Virová hepatitida E se přenáší stejně jako hepatitida A. Tato hepatitida je nebezpečná pro osoby s poruchou imunity a těhotné ženy. Má podobné klinické  projevy jako ostatní virové hepatitidy i laboratorní nález. K určení typu hepatitidy a potvrzení diagnosy nám slouží tzv. markery infekčních hepatitid, které se stanovují z krve.

Očkování proti žloutence typu B je zahrnuto do povinných očkování dětí a je součástí tzv. hexavakcíny. Navíc se děti mohou očkovat proti hepatitidě A. Dospělí mohou zvážit očkování vakcínou proti typu A  i  B, a to buď formou monovakcíny, nebo zvolit kombinovanou očkovací látku, která chrání proti A i B zároveň. Povinně jsou očkovány proti hepatitidě B rizikové skupiny a osoby pracující na pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, např. zdravotníci. Očkování proti typu C a E zatím neexistuje.

Světový den hepatitidy je stanoven na 28. července – den narození lékaře Barucha Blumberga, objevitele viru hepatitidy B a nositele Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 1976.