FN BEZ BÍLÉHO PLÁŠTĚ 2

FN BEZ BÍLÉHO PLÁŠTĚ 2

Ve druhém díle seriálu FN „bez bílého pláště“, kde se zaměřujeme na provoz nemocnice  mimo lékařské obory, vám ukážeme, kde se pere, žehlí i opravuje prádlo a uniformy celé fakultní nemocnice. Prádelna denně vypere až šest tun prádla. Dovedete si představit, jaké je zde v létě horko?. Od loňského roku pomáhá na oddělení prádelny na míru vyrobená plně automatizovaná žehlící linka, která nahradila původní žehlič z roku 1993. Nová technologie je složená z pěti zařízení (vkladač, žehlič, skladač,  dva stohovače), včetně centrálního řízení. Zaměstnanec vloží prádlo do svorek, které prádlo vyrovnají, vkladač vtáhne narovnané prádlo do žehliče, složené ze skladače a stohovač prádlo „vyštosuje“ do komínku až deseti kusů, které automaticky vyjedou na pás. Švadlenky z krejčovny opravují, vyřazují a evidují veškeré poničené textilie (včetně zaměstnaneckých oděvů). Většina prádla FN je opatřena drobnými čipy, díky nimž se sleduje pravidelný oběh prádla na jednotlivých odděleních.

Špinavé prádlo se před odvozem do prádelny třídí a vkládá do uzavřených pytlů podle rozdělovníku zdravotního rizika. Na snímku vkládá pracovnice prádelny vytříděné prádlo na nakládací dopravník tunelové prací linky.

Kontinuální prací linka řízená počítačem – hlavní „pračka“ FN

Na oddělení prádelny pracuje celkem 53 zaměstnanců, kteří se podílí na tom, aby ložní prádlo a uniformy byly čisté.

Vyprané a vylisované prádlo vychází v podobě padesátikilového balíku, který pokračuje do průchozích sušiček.

Předsušené prádlo z průchozích sušičů zaměstnanci vytřídí a připraví k dalšímu zpracování.

V prádelně pomáhá pracovnicím automatizovaná linka – směsné prádlo vysuší, vyrovná a robot složí.

Prádlo vychází ze žehlící linky vyžehlené a složené.

V krejčovně pracuje šest žen, které opravují oděvy a lůžkoviny.

Každá lůžkovina FN obsahuje drobný čip.