Členové vlády ČR ve FN Plzeň

Členové vlády ČR ve FN Plzeň

Členové vlády České republiky navštívili 6. září 2021 FN Plzeň. Hlavními tématy diskuse s vedením fakultní nemocnice byly strategické investice, které umožní zlepšit zdravotní péči.

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek (uprostřed) ukazuje členům vlády plánovaný rozvoj nemocnice. Vlevo předseda vlády Andrej Babiš, vpravo ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

„Předseda vlády Andrej Babiš společně s panem ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem přijali pozvání na prohlídku nového Psychiatrického pavilonu, jehož plánované náklady na stavbu a vybavení činí 457 milionů korun,“ vysvětluje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a dodává: „FN Plzeň se v roce 2016 přihlásila do výzvy Reforma psychiatrické péče, poklep základního stavebního kamene se uskutečnil 18. září 2018 a k příjmu prvních pacientů by mělo dojít do konce letošního roku. Evropská unie přispívá na stavbu 268 milionů, státní rozpočet hradí 47 milionů a FN Plzeň ze svých zdrojů financuje náklady ve výši 142 milionů korun.“ V současnosti probíhají dokončovací stavební práce, dochází k nákupům zdravotnické techniky a vybavení pro jednotlivá oddělení. Nový psychiatrický pavilon nabídne vyšší komfort pro pacienty i zaměstnance, rozšíření lůžkových i ambulantních provozů, včetně stacionářů. Pacienti budou v klidném terapeutickém prostředí, částečně odděleni od jiných provozů FN Plzeň, a součástí kliniky je venkovní i vnitřní atrium s travnatými prostory a zelení pro aerobní aktivity nemocných.

Nová budova Psychiatrické kliniky se pacientům otevře do konce letošního roku

Největší investiční akcí FN Plzeň je výstavba Pavilonu chirurgických oborů. Jedná se o strategickou investici, jejíž celkové náklady jsou 2,18 miliardy korun se spoluúčastí FN Plzeň ve výši 44,62 %. „Zásadním přínosem této stavby je soustředění provozu do jednoho areálu, optimalizace chodu jednotlivých klinik a uvolnění budov v borském areálu pro další využití, na příklad v sociální oblasti. Nová budova bude tvořena přízemní částí s urgentním příjmem. Na ni naváže výškový objekt, kde budou v jednotlivých patrech umístěny operační sály, jednotky intenzivní péče a lůžková oddělení. Pavilon bude mít celkovou kapacitu 432 lůžek,“ popisuje projekt ředitel Václav Šimánek. V současnosti probíhají projektové práce a stavba by měla začít v roce 2022.  Nový chirurgický pavilon s celkovou kapacitou 432 lůžek bude sloužit pro obory chirurgie, urologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie a Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Dalším významným projektem, který fakultní nemocnice letos realizovala, je program komplexní ochrany informačního systému FN vůči kybernetickým hrozbám. Jedná se o největší projekt v České republice v rámci veřejného sektoru s cílem zvýšit celkovou kybernetickou bezpečnost. Jeho celkové náklady jsou ve výši 351 mil. korun, a je spolufinancován dotačním titulem IROP 10 v rozsahu 143 mil. korun. Komplexně se zabývá všemi aspekty kybernetické bezpečnosti a jeho cílem je, kromě nákupu technologií, i budování tzv. Systému řízení bezpečnosti informací, včetně prevence a rychlé reakce na kybernetické incidenty.

Závěr návštěvy členů vlády ve FN Plzeň patřil setkání se zaměstnanci, jehož společnými tématy bylo očkování veřejnosti a zaměstnanců, provoz nemocnice v pandemickém období a další zajímavé podněty.

Beseda se zaměstnanci FN v aule Onkologické kliniky

Závěrečný briefing s novináři. Zleva: ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, premiér Andrej Babiš, hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch