KARDIODEN - 22. září 2021

KARDIODEN - 22. září 2021

Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze zvou na KARDIODEN.

Již 6. ročník se uskuteční 22. září 2021 v Modré posluchárně, UniMeC, LF Plzeň. Připraveny jsou tři bloky přednášek lékařů KKC FN Plzeň a možnost návštěvy jednotlivých pracovišť.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., FESC

přednosta Kardiologické kliniky, FN a LF Plzeň

koordinátor KKC FN Plzeň