Milostivé léto ve FN Plzeň

Milostivé léto ve FN Plzeň

FN Plzeň nabízí všem svým dlužníkům, v rámci takzvaného Milostivého léta, vypořádání závazků vůči FN Plzeň velmi vstřícnou cestou. Parlament schválil novelu zákona o exekucích, jejíž součástí je také tzv. milostivé léto, které dává ojedinělou příležitost dlužníkům, u nichž je dluh vymáhán soudním exekutorem. Milostivé léto spočívá v tom, že dlužník uhradí soudnímu exekutorovi jen jistinu (původní dluh) a poplatek 908 korun na náklady exekuce, a dlužníkovi se zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství.

Pokud chce dlužník využít institut Milostivého léta, musí iniciativně oslovit exekutora s žádostí o sdělení aktuální výše dlužné částky. Milostivé léto lze využít od 28. října 2021 až do 28. ledna 2022.

Počet dlužných případů, které byly předány exekutorovi, je ve FN Plzeň cca 2 000. Dlužná částka je přes 13,4 milion korun.