FN Plzeň je opět nejzdravější fakultní nemocnice

FN Plzeň je opět nejzdravější fakultní nemocnice

Fakultní nemocnice Plzeň zvítězila v celostátním projektu Nemocnice ČR 2021 v kategorii Finanční zdraví fakultních nemocnic. Mezi třemi nejlepšími se FN Plzeň drží už od roku 2015, loni získala místo první a v letošním roce jej obhájila. Klíčová kritéria v hodnocení je například dostatek prostředků na plnění závazků a jejich včasná úhrada, zda není nemocnice předlužená a financuje dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů nebo zda investuje do svého rozvoje a dokáže adekvátně odměnit svůj personál. Projekt organizuje společnost HealthCare Institute a další odborné subjekty od roku 2006.