UA POINT - nízkoprahová ambulance pro ukrajinské uprchlíky

UA POINT - nízkoprahová ambulance pro ukrajinské uprchlíky

Z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině přichází do Plzně  a celého našeho kraje velké množství uprchlíků. FN poskytne potřebnou zdravotní péči všem osobám z Ukrajiny, které projdou registračním procesem, a to ve stejné míře, jako pojištěncům zdravotních pojišťoven v ČR. „Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví od čtvrtka 17. března 2022 od 7:00 hodin zřizujeme ve FN Plzeň-Lochotín tzv. UA POINT. Jedná se o nízkoprahovou ambulanci pro osoby z Ukrajiny, jejíž součástí je návaznost péče a tlumočení. Zde nabízíme lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost a zároveň i gynekologicko-porodnickou ambulanci,“ vysvětluje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

UA POINT se nachází v areálu FN Plzeň-Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň, vchod C, ordinační doba 24 hodin denně. Poloha této ambulance zajišťuje návaznost na pracoviště urgentního příjmu. Pro potřeby ukrajinských občanů byla zřízena i telefonní linka UA POINTu  377 103 070.

Pacient ukrajinské národnosti přichází do Přijímací kanceláře, vchod C, FN Lochotín, kde dojde k registraci, a obdrží dotazník a informační materiály v rodném jazyce. Po zaregistrování je vyšetřen ve zmíněném UA POINTu, kde je 24 hodin k dispozici ukrajinsky hovořící zdravotník. Základní ošetření a případně i další odborná zdravotní péče je poskytnuta na tomto místě dětským i dospělým pacientům, ženy s gynekologickými problémy jsou po registraci směrovány přímo do ambulancí Gynekologicko-porodnické kliniky.

Orientační systém areálu FN Lochotín je v hlavních vstupních místech nemocnice doplněn o značení UA POINTu v ukrajinském jazyce.


ФАКУЛЬТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ У МІСТІ ПЛЬЗЕНЬ ВІДКРИВАЄ UA POINT - низькопорогову швидку допомогу для українських біженців

ФЛ надаватиме необхідну медичну допомогу всім особам з України, які проходять процес реєстрації, в такому ж обсязі, як і застрахованим особам медичних страхових компаній в Чеській Республіці. Відповідно до вказівок Міністерства охорони здоров’я Чеської Республіки в комплексі «Лохотін» відкривається вхід С, так званий UA POINT, де цілодобово працюватиме швидка медична допомога для дорослих, дітей та підлітків, гінекологічна та акушерська амбулаторія.
 
Також було встановлено телефонну лінію для потреб громадян України: +420 377 103 070.