NÁVŠTĚVY / RESPIRÁTORY VE FN PLZEŇ

NÁVŠTĚVY / RESPIRÁTORY VE FN PLZEŇ

Od čtvrtka 5. května 2022:

1) končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb

2) jsou povoleny návštěvy v níže uvedeném režimu:

na standardních lůžkových stanicích pro dospělé a dětské pacienty:

  • středa, sobota, neděle a státní svátek
  • od 15:00 do 17:00 hodin
  • bez omezení délky návštěvy v daném časovém intervalu
  • osoba navštěvující pacienta nesmí jevit známky akutního respiračního onemocnění nebo být po kontaktu s osobou s respiračním či infekčním onemocněním

na všech JIP odděleních

  • návštěva pacienta je možná výhradně po předchozí telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem daného pracoviště
  • po dobu maximálně 20 minut
  • osoba navštěvující pacienta nesmí jevit známky akutního respiračního onemocnění nebo být po kontaktu s osobou s respiračním či infekčním onemocněním
  • použití ochranných plášťů a ochrany nosu a úst se řídí pokyny ošetřujícího personálu

Ochrana dýchacích cest (je-li doplněna správnou hygienou rukou) patří k nejdůležitějším preventivním opatřením, které významným způsobem omezují šíření respiračních nákaz a tato opatření nelze v žádném případě opomíjet. Proto doporučujeme používání ochrany nosu a úst ve všech případech, kdy pacient vykazuje známky respiračního či infekčního onemocnění.