DO FN PLZEŇ OD 3.8. S RESPIRÁTOREM

DO FN PLZEŇ OD 3.8. S RESPIRÁTOREM

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 ve FN Plzeň od 3. 8. 2022 v obou areálech FN Plzeň doporučujeme:

Návštěva ambulancí:

Před vstupem do čekárny jakékoli ambulance žádáme veřejnost o použití respirátoru FFP2 (FFP3). Respirátory typu FFP2 je možno zakoupit v několika variantách ve všech lékárnách FN Plzeň. Přehled lékáren FN Plzeň a jejich otevírací dobu naleznete na: https://www.fnplzen.cz/lekarny

Návštěva pacienta:

  • Návštěva pacienta hospitalizovaného na JIP, pacienta imunosuprimovaného, pacienta lůžek LDN a klienta Pobytové sociální péče je možná pouze po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem, a to za přítomnosti max. 2 osob. Délka návštěvy nepřesáhne 30 minut.
  • Při návštěvách všech pacientů FN Plzeň žádáme o použití respirátoru typu FFP2 a dalších osobních ochranných prostředků, podle pokynů ošetřujícího personálu.
  • Při návštěvě pacientů na všech odděleních a klinikách FN Plzeň platí, že návštěvník nesmí být v izolaci kvůli infekci covid-19 ani po vědomém předchozím kontaktu s osobou s průkazem této infekce.
  • Prosíme, vždy respektujte pokyny ošetřujícího personálu.