OBEC ŠTĚNOVICE PRO DĚTSKOU KLINIKU

OBEC ŠTĚNOVICE PRO DĚTSKOU KLINIKU

Milé setkání se uskutečnilo v úterý 20. září na dětském hematoonkologickém oddělení FN Plzeň. Vedení nemocnice, zaměstnanci Dětské kliniky a dokonce i nejmenší pacienti se svými maminkami osobně poděkovali starostovi obce Štěnovice Petru Slavíkovi a místostarostovi Janu Polívkovi za finanční dar, který schválilo zastupitelstvo obce Štěnovice. Výtěžek v celkové hodnotě 17 172 korun vzešel z velikonočního jarmarku, kde dobrovolným vstupným přispěla široká veřejnost, zejména z řad štěnovických obyvatel. Děti si pro vedení obce připravily krásné malované poděkování a vděk vyjádřil osobně i ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Finance budou využity na vybavení hematoonkologického vybavení Dětské kliniky FN Plzeň.
Děkujeme!

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, starosta obce Štěnovice Petr Slavík a místostarosta Jan Polívka s malovaným poděkováním (na snímku horní řada zleva)