9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu v Plzni

9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu v Plzni

Ve dnech 19.-20.9.2022 se v hotelu Vienna House Easy Pilsen v Plzni uskutečnil pod záštitou ministra zdravotnictví, primátora města Plzně, děkana Lékařské fakulty, ředitele Fakultní nemocnice Plzeň a České chirurgické společnosti 9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu.

Kongres má dlouholetou tradici, v minulosti byl organizován v Plzni každé dva roky, bohužel kvůli covidové pandemii se nyní konal až po čtyřech letech. Zúčastnilo se jej více než 250 účastníků, čímž patřil k jednoznačně největším chirurgickým kongresům v České republice.

Tisková konference (zleva): odborníci Chirurgické kliniky FN Plzeň prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. a doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., přednosta Chirugické kliniky a prezident konference prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. a ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

„Jako vyzvaní řečníci se zúčastnili nejen přední chirurgové, gastroenterologové, radiodiagnostici, onkologové z České republiky, ale řada účastníků byla i ze zahraničí. Odezněla především témata týkající se nádorů, jejichž výskyt v populaci trvale stoupá. Jak se ukazuje, bude léčebnou metodou v blízké budoucnosti neinvazivní robotická chirurgie, která nabývá v současnosti postupného vzestupu,“ říká prezident konference prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň a proděkan Lékařské fakulty UK.

Kongres byl celkově velmi úspěšný, o čemž svědčí uznání od předních českých odborníků. Na konferenci naváže workshop pro mladé chirurgy, který se koná v Biomedicínském centru LF UK v Plzni pod vedením prof. MUDr. Václava Lišky, PhD. Mladí chirurgové si vyzkouší v experimentálních podmínkách základní chirurgické techniky a dovednosti pod vedením zkušených lektorů.