Evropský antibiotický den

Evropský antibiotický den

18. listopad 2022 je významným dnem v boji proti antibiotické rezistenci. V tomto roce je to již 15. Evropský antibiotický den – tentokrát s hlavním mottem "Společně předcházejme antibiotické rezistenci". Letošní Evropský antibiotický den je spojen s bořením celé řady mýtů, které jsou zakořeněny nejen mezi laiky, ale řada z nich přetrvává i u zdravotníků. Antibiotika mají své jasné místo v léčbě bakteriálních infekcí, ale nemohou být jednoduchým řešením jakéhokoli onemocnění dýchacích cest ani nemohou být používána jako tzv. antipyretika, tedy léky snižující horečku.

Chybné používání antibiotik a jejich zneužívání je spojeno s neustále plíživě narůstající antibiotickou rezistencí a hrozící tzv. „tichou pandemií“ antibiotiky obtížně zvladatelných infekcí. Proto je třeba si toto nebezpečí stále připomínat. Epidemie či pandemie, které nás přepadnou nečekaně, tak jako tomu bylo u COVID-19, vzbudí zcela logicky obavy u všech lidí a zastíní ostatní zdravotní rizika, nejenom vznik rezistence.  

Pandemie COVID-19 byla současně spojena s mnohdy neadekvátním podáváním antibiotik, v řadě případů tzv. "pro jistotu". Antibiotika si však vyžádali komplikovaní nemocní s těžkým průběhem při dlouhodobé hospitalizaci. S důsledky širokého užívání antibiotik po celé tzv. „kovidové“ období se v podobě dalšího nárůstu rezistence ještě setkáme.

Od listopadu 2022 do konce ledna 2023 bude v rámci projektu „Prevence antibiotické rezistence“ Státním zdravotním ústavem realizovaná kampaň varující před nevhodným užíváním a nadužíváním antibiotik.

Více o problematice a o této kampani najdete na http://www.szu.cz/mytu-o-antibioticich-je-stale-dost-proto-statni-zdravotni