Druhé kolo voleb prezidenta ČR ve FN Plzeň

Druhé kolo voleb prezidenta ČR ve FN Plzeň

Pacienti, kteří mají plánovanou hospitalizaci v termínu druhého kola volby prezidenta ČR (27. a 28. 1. 2023) a chtějí se voleb účastnit, si musí před nástupem do FN nechat vystavit voličský průkaz. Žádosti o voličský průkaz prostřednictvím pošty či přes datovou schránku je třeba vyřídit nejpozději do pátku 20. 1. 2023 do 16 hodin nebo osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště, nejpozději  však do 25. 1 . 2023 do 16 hodin. FN Plzeň připomíná, že volba prezidenta ČR prostřednictvím voličského průkazu je možná pouze v případě, že pacient má při volbě ve FN Plzeň voličský průkaz u sebe, včetně platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Pacienti, kteří jsou již hospitalizovaní a jejich pobyt ve FN potrvá i přes druhé kolo prezidentských voleb, mohou sdělit sestře svůj požadavek volit do 23. 1. 2023 do 10 hodin a volí bez voličského průkazu.

Prvního kola volby prezidenta se ve FN Plzeň zúčastnilo 165 oprávněných voličů.