Spolupráce s Městskou policií Plzeň

Spolupráce s Městskou policií Plzeň

Městská policie Plzeň navštěvuje FN Plzeň každý den v rámci výkonu svých povinností. Například ve chvíli, kdy agresivní či podnapilý pacient (návštěvník) napadá personál nebo ničí majetek FN, v případě nedodržování dopravních předpisů v areálech, zadržení pachatele apod.

24. srpna 2023 proběhlo setkání zástupců FN Plzeň s vedením Městské policie Plzeň, a to velitelem MP Petrem Nováčkem, zástupcem velitele MP Tomášem Petříkem, vedoucím operačního oddělení Miloslavem Andělem a radním města Plzně pro bezpečnost a prevenci kriminality Jiřím Winkelhöferem. Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek poděkoval za mnohaletou výbornou spolupráci, následovala široká diskuse o bezpečnostních opatřeních v celé nemocnici a představení moderních technologií v rámci bezpečnostního velínu.

Cílem setkání bylo nastavení oboustranných komunikačních kanálů pro řešení bezpečnostních událostí při ochraně nemocnice mezi operačním oddělením MP linka 156 a bezpečnostním velínem FN. Stejné  standardy  jsou nastavené i s Policií ČR.