Regulace návštěv ve FN od 25.5.2020

 

Regulovaný režim návštěv ve FN Plzeň od 25.5.2020

 

 

 • Návštěva proběhne na základě telefonické objednávky u staniční sestry
 • 1 pacient může mít návštěvu 1 x denně v max.počtu 2 osob, Neonatologické oddělení – povolena návštěva pouze otce
 • Délka návštěvy 30 minut
 • Návštěvník je povinen:
  • Mít krytý obličej ochrannou rouškou
  • Desinfikovat si ruce při příchodu na pracoviště
  • Dodržovat pokyny udávané ošetřujícím personálem

 

 

Návštěvy z bezpečnostních důvodů NEJSOU povolené na:

Areál FN Lochotín:

 

 • Dětská klinika - Hematoonkologická lůžková stanice
 • Chirurgická klinika – Transplantační pokoj
 • Neonatologické oddělení – JIP a JIRP
 • Onkologická a radioterapeutická klinika
 • Hematoonkologické oddělení
Areál FN Bory

 

 • Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) – stanice DIP
 • Geriatrické oddělení
 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
 • Interní oddělení – LDN
 • Plicní klinika - JIP
 • Pobytová sociální péče I.
 • Pobytová sociální péče II – Sociální lůžkové oddělení INTO

 

Tento režim je platný do odvolání vedení FN Plzeň, možnost jeho úpravy je závislá na epidemiologické situaci.