EVROPSKÝ TÝDEN TESTOVÁNÍ NA HIV A ŽLOUTENKY

EVROPSKÝ TÝDEN TESTOVÁNÍ NA HIV A ŽLOUTENKY

FN Plzeň se letos poprvé v rámci preventivních akcí zapojí do Evropského týdne testování na HIV a žloutenky. Tato celoevropská aktivita se za podpory Státního zdravotního ústavu a pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky uskuteční od 20. do 27. listopadu. Záměrem je upozornit na problematiku HIV bez stigmatizace. Zájemci mohou využít anonymní testování na HIV, syfilis a hepatitidu B nebo C, vše je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cílovými skupinami jsou kromě široké veřejnosti mužské homosexuální páry, injekční uživatelé drog nebo sexuální pracovnice.

Evropský týden testování bude probíhat v gesci HIV centra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň v ambulanci na pavilonu č. 2, FN Bory.

Datum a čas testování ve FN Plzeň:

20.11.  8:00-15:30

21.11.  8:00-18:00

22.11.  8:00-15:30

23.11.  8:00-15:30

24.11.  8:00-15:30

27.11.  8:00-18:00

Denně pauza 12:00-12:30 hod.

Telefonní kontakt: 377 402 076

Odborníci HIV centra FN Plzeň, zleva: lékař MUDr. Miroslav Kubiska, sestra Bc. Dana Polívková, lékař a přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. a sestra Irena Sytná Svitáková, DiS