PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM

Příjemné vánoční setkání s dobrovolníky, dobrovolnickými organizacemi, zástupci vedení nemocnice a Dětské kliniky se uskutečnilo 17. prosince v herně Dětské kliniky. V průběhu roku chodilo na kliniku celkem 18 dobrovolníků, kteří nejen dětem, ale i jejich rodičům zpříjemňovali pobyt svou přítomností a svou tvůrčí aktivitou, aby tak zajistili zábavné chvíle v nemocničním prostředí. Dobrovolníci věnovali našim dětským pacientům během roku 450 dobrovolnických hodin a patří jim velký dík.  Součástí poděkování byla vlastnoručně vyrobená přáníčka od malých pacientů pro dobrovolníky i pro vedení nemocnice. Přednosta Dětské kliniky prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. uvítal dobrovolníky slovy: „Děkuji všem dobrovolníkům, kteří docházeli během roku za našimi dětskými pacienty. Chtěl bych ocenit vaši práci, která je ocenitelná, ale nedoceněná, protože děláte věci, které se v současné době nedají ocenit. Vaše práce pomáhá dětem lépe snášet léčbu a přispívá to k tomu, že se u nás cítí dobře. Budu jenom rád, když v té práci budete pokračovat a nezbývá mi než vám poděkovat, opravdu je skvělé, co děláte.“

Na fotografii zleva: manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP FN Plzeň Miluše Chabrová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová, přednosta Dětské kliniky FN Plzeň Josef Sýkora, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, herní specialistka Dětské kliniky FN Plzeň Lída Romová, vrchní sestra Dětské kliniky Romana Sedláčková.