NEJVÍCE NAROZENÝCH DĚTÍ ZA POSLEDNÍCH 8 LET

Babyboom se blíží. Počet narozených dětí ve FN Plzeň v roce 2018 se blíží k číslům babyboomu před 10 lety. V loňském roce zdravotníci  fakultní nemocnice přivedli na svět 3520 dětí, což je o 174 miminek více, než v roce 2017. Primář neonatologického oddělení doc. MUDr. Jiří Dort, CSc. dodává: „Počty narozených dětí v celé zemi v letech 2007-2010 jasně ukazovaly vlnu zvýšené porodnosti. Nejvíce narozených dětí, 3577, bylo v roce 2008. Naše oddělení se v roce 2007 stěhovalo z borského areálu do nových prostor na Lochotíně  a velké množství maminek přišlo porodit do nové porodnice. Velkým bonusem bylo spojení neonatologického oddělení s porodnicí do jednoho komplexu. Neonatolog je  při porodu a v případě jakýchkoli komplikací  miminko dostává tu nejlepší možnou péči okamžitě.“

Porodnice fakultní nemocnice je jedním z nejmodernějších zařízení v naší zemi a nejvyhledávanější porodnicí v celém Plzeňském kraji. Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky  doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.  vysvětluje: „V roce 2016 u nás porodilo  3036 maminek, bylo to nejméně za období 2008-2018. Loňský rok se velmi přibližuje roku 2008, porodnost se zvýšila na 3461 porodů, což je o 14 % více oproti roku 2016. Obecným trendem zůstává, že se nejvíce dětí rodí v létě. Pro zajímavost – průměrný počet porodů ve FN Plzeň je 9,4/1 den, fyziologické porody nejčastěji začínají v nočních hodinách, při bouřce nebo za úplňku. Dalším zajímavým trendem je snížení počtu porodů císařským řezem. V roce 2009  operatéři provedli 970 sekcí, v roce 2018 už jen 767 při stálém udržení výborných perinatálních výsledků.“ 

 

V rámci IROP  projektů  Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického a onkogynekologického centra FN Plzeň nakoupila přístroje v hodnotě  72 mil. korun. Jedná se hlavně o nové přístrojové vybavení, čí jeho obnovu, pro gynekologicko-porodnickou kliniku a neonatologické oddělení. Novorozenecké inkubátory, včetně transportního,  ventilátory, infuzní technika, ultrazvukové přístroje, monitorovací technika, instrumentária pro operativu a pro zvýšení komfortu rodících maminek bylo pořízeno 8 nových porodních lůžek. Tyto projekty  byly financovány ze zdrojů Evropské unie, státním rozpočtem a vlastními zdroji  FN Plzeň.