Novoroční dárek od Městské policie ze Stříbra

Strážníci Městské policie Stříbro  společně se starostou  Stříbra Ing. Václavem Votavou předali  15.000 korun pro hematoonkologicky nemocné děti.  Symbolický  šek převzal vedoucí lékař Hematologicko-onkologického oddělení Dětské kliniky MUDr. Ing. Tomáš Votava a přednosta Dětské kliniky prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. z rukou velitele služebny MP Stříbro Vítězslava Bednáře. V závěru návštěvy hovořili hosté s ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D. a vedením Dětské kliniky na téma zdravotnictví v našem kraji a představili  činnost Městské policie ve Stříbře.

Na fotografii zleva: velitel služebny MP Stříbro Vítězslav Bednář, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, herní specialistka Dětské kliniky Lída Romová, přednosta Dětské kliniky Josef Sýkora, staniční sestra Hematologicko-onkologického oddělení dětské kliniky Jana Srbová, vrchní sestra Dětské kliniky Romana Sedláčková, vedoucí lékař Hematologicko-onkologického oddělení dětské kliniky Tomáš Votava a starosta Stříbra Václav Votava.