Díky dětem Zdravínek jede dál

Projekt Zdravínek ve FN Plzeň získal 100 tisíc korun jako výtěžek celoroční sbírky Díky dětem, jehož garantem je Nadace 700 let města Plzně. V pátek 18. ledna plzeňský primátor Martin Baxa předal symbolické šeky v hodnotě 185 tisíc korun právě projektu Zdravínek, Znakovka do škol a projekt na podporu zdravotně postižených sportovců TJ Halma.

„Velmi mě těší, že se během roku 2018 projekt Díky dětem dostal do povědomí Plzeňanů a že jsou ochotni tuto myšlenku pomoci dětí dětem podpořit. A když vidíme chuť a zájem dětí pomáhat na jednotlivých akcích zapojených do projektu, je to pro nás velkou motivací posunout projekt Díky dětem zase o kus dál a podat pomocnou ruku tam, kde je potřeba,“ uvedla Alena Kozáková, ředitelka Nadace 700 let města Plzně.

Projekt Zdravínek ve Fakultní nemocnici Plzeň je dílo spoluautorek Dany Křiváčkové a Dany Packanové z tvůrčí skupiny Darda. Jeho myšlenkou je zpříjemnit a zkrátit čas dětem v ambulancích i hospitalizovaným malým pacientům. Na jednotlivých pracovištích nemocnice jsou jim k dispozici zábavná publikace Zdravínkovo knížkohraní, které obsahují pohádky, hádanky, omalovánky, úkoly a hry. Z poskytnutých finančních prostředků budou pořízeny interaktivní dřevěné hrací tabule, hrací stolky a bude dotištěna i publikace Zdravínkovo knížkohraní. Více informací o projektu Zdravínek ve FN Plzeň: www.skritekzdravinek.cz

Sbírka Díky dětem Nadace 700 let města Plzně - rozšiřuje možnost pro dárce přispívat celoročně. Pro tyto účely je zřízen transparentní účet 2801316725/2010, dále mohou dárci přispívat formou DMS a na projekt jsou poukazovány také prostředky z řady akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojí. Více informací o sbírce Díky dětem: www.dikydetem.cz

Plzeňský primátor Martin Baxa předává symbolický šek Daně Křiváčkové za projekt Zdravínek ve Fakultní nemocnici Plzeň.

 

Na níže uvedených fotografiích je průřez životem skřítka Zdravínka ve FN Plzeň.

Spoluautorka Dana Křiváčková a ředitel FN Plzeň Václav Šimánek pokřtili Zdravínka 3. června 2017 na Dětském dni s FN Plzeň. 

 

Předání daru v podobě knih, obrazů, vystřihovánek, omalovánek, stolních her a dalších pracovních listů do rukou vrchních sester všech dětských oddělení ve fakultní nemocnici proběhlo 9. října 2017.

 

Vylepování Zdravínka se uskutečnilo 16. dubna 2018 na všech pracovištích FN Plzeň, kde jsou dětští pacienti.

 

Skřítek Zdravínek s ředitelkou Nadace 700 let města Plzně Alenou Kozákovou.

 

Skřítek Zdravínek s vrchní sestrou Dětské kliniky Romanou Sedláčkovou.

 

 Zábavná publikace Zdravínkovo Knížkohraní.

 

Skřítek Zdravínek na Dětském dni plném zdraví s FN Plzeň 19. května 2018.