Zákaz návštěv ve FN Plzeň

Z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění Fakultní nemocnice  Plzeň od čtvrtka 31. ledna 2019 od 8:00 hod.  vyhlašuje zákaz návštěv na níže uvedených  pracovištích. Tento zákaz je platný do odvolání.

 

FN Plzeň-Lochotín:

KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny)

HOO (Hematologicko-onkologické oddělení)

DK-HOO (Hematologicko-onkologické oddělení Dětské kliniky)

GPK (Gynekologicko-porodnická klinika - oddělení šestinedělí)

Všechny jednotky intenzivní péče (JIP na všech klinikách a odděleních)

 

FN Plzeň-Bory:

ARO (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, včetně DIOP a DIP)

Geriatrické oddělení

Všechny jednotky intenzivní péče (JIP na všech klinikách a odděleních)

 

Žádáme návštěvníky, kteří navštíví ostatní oddělení či kliniky,  aby přicházeli v limitovaných/menších počtech a dodržovali zásady respirační hygieny.

                                                                                                         

 

Děkujeme za pochopení.

 

MUDr. Jaroslav Jirouš

vedoucí lékař epidemiologického oddělení