ONKOLOGIE V KOSTCE

Při příležitosti mezinárodního kongresu Prague Onco se ve středu 23. ledna uskutečnilo slavnostní uvedení  a křest nové knihy autorů lékaře Onkologické a radioterapeutické kliniky prof. MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D. a doc. MUDr. Petry Tesařové, Ph.D. a kol. Onkologie v kostce. Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a děkan Lékařské fakulty UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA se ujal slavnostního aktu a pokřtil novou učebnici.

 

Onkologie v kostce je primárně zaměřená na přehledné zpracování základních témat obecné a speciální onkologie včetně témat psychosociálních a problematik ošetřovatelských. Na tvorbě se podílela řada spoluautorů Onkologické a radioterapeutické kliniky – lékař MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D., MUDr. Lékař Ondřej Fiala, Ph.D., vedoucí lékařka MUDr. Jana Kulhánková, lékařka MUDr. Alena Metelková, Ph.D.,  vedoucí lékař MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., přednosta Ústavu lékařské genetiky. MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. a vedoucí lékař Kliniky zobrazovacích metod MUDr. Ing. Radek Tupý, Ph.D.

 

Foto: Daniel Horák

Představení knihy na mezinárodním kongresu Prague Onco

 

Foto: Daniel Horák

Slavnostní křest knihy Onkologie v kostce