Intervenční služba ve FN Plzeň

Ve FN Plzeň bylo zahájeno poskytování nepřetržité  Krizové intervenční služby, nová služba, která  je určená pacientům, osobám blízkým a zaměstnancům FN Plzeň.

Jedná se o pomoc lidem, kteří se ocitli ve stavu akutní psychické krize následkem traumat, úmrtí či hromadných neštěstí. Je to práce s potřebami psychicky zasaženého, tj. příbuzného, pozůstalého, v akutních a život ohrožujících stavech, kdy se  zdravotničtí pracovníci potřebují plně věnovat  pacientovi a není dostatek prostoru pro zajištění psychických potřeb rodiny a blízkých. Tato  péče je poskytována rovněž sekundárně zasaženým při událostech mimořádného charakteru.

Krizovou intervenční službu ve FN Plzeň zajišťuje vyškolený tým zdravotníků z řad klinických psychologů, všeobecných sester, zdravotnických záchranářů a zdravotně sociálních pracovníků napříč celou nemocnicí. Více popisuje vedoucí Oddělení klinické psychologie Mgr. Dana Chmelařová: „ Intervent zkvalitňuje komunikaci mezi zdravotníky a zasaženými v psychicky náročných a vypjatých situacích. Intervenční pomoc je určena sekundárně zasaženým, kteří se ocitnou ve stavu akutní psychické krize z důvodu traumat, úmrtí, podpory rodiny pacienta v kritickém stavu, hromadných neštěstí apod. Intervent pracuje s potřebami psychicky zasaženého, příbuzného či  pozůstalého.  Provází zasažené v jejich nejtěžších chvílích, pomáhá jim zorientovat se v nastalé situaci. Podporuje jejich adaptaci na obtížnou situaci, napomáhá plánovat bezprostřední kroky, které musí zasažení nebo pozůstalí učinit v této těžké životní situaci. V případě potřeby doprovází pozůstalé k zemřelému a podporuje důstojné rozloučení se zemřelým. Předává zároveň informace o možnosti využití následné péče (např. služeb klinického psychologa, Pastorační služby ve FN, speciálních poraden).“

Fakultní nemocnice Plzeň se tak zařadila po bok velkých poskytovatelů zdravotních služeb, kde tato služba úspěšně napomáhá v poskytované péči.

 

Kontakt pro média:

Vedoucí oddělení klinické psychologie FN Plzeň Mgr. Dana Chmelařová, chmelarova@fnplzen.cz a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, LL.M. masinova@fnplzen.cz.