Dáváte profesionalitu i něhu

U příležitosti Světového dne nemocných navštívil biskup plzeňský Tomáš Holub  fakultní nemocnici.  Pozdravil zaměstnance, požehnal nemocným a předal velké poděkování: „Aby se zdravotníci mohli  starat o nemocné, potřebují profesionalitu a něhu. Něhu dostáváme zadarmo, jako součást daru života, zadarmo ji i dávejme.  Aby se lidé uzdravili, potřebují psychickou pohodu a víru, že se uzdraví, že je ještě někdo potřebuje. Velmi děkuji všem zaměstnancům fakultní nemocnice, kteří kombinují profesionalitu a něhu, za jejich oddanou práci. Něha vychází z vašich otevřených srdcí, dáváte to, co sami získáváte. Modlím se za vás všechny i za nemocné.“

Světový den nemocných byl vyhlášen v roce 1993 papežem Janem Pavlem II. jako  solidarita s nemocnými. Připomínáme  si jej  každoročně 11. února,  s letošním mottem: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."

Duchovní péči ve fakultní nemocnici zajišťuje pastorační služba Biskupství plzeňského - Římskokatolické církve.

Biskup plzeňský Tomáš Holub požehnal vrchním sestrám v lochotínském areálu FN Plzeň

 

Společná fotografie z návštěvy plzeňského biskupa Tomáše Holuba

 

Návštěva Neonatologického oddělení FN Plzeň

Společná fotografie z návštěvy plzeňského biskupa Tomáš Holuba v borském areálu FN Plzeň

Návštěva Interního oddělení FN Plzeň

Požehnání nemocné

Návštěva pacientek lůžkového oddělení

 

Požehnání pacientce

Návštěva pacientů lůžkového oddělení

Biskup Tomáš Holub se setkal se strážným andělem nejmenších dětí