KONČÍ SUCHEJ ÚNOR

Účastníci kampaně SUCHEJ ÚNOR po celý měsíc nepili alkohol a místo toho se věnovali svému fyzickému a duševnímu zdraví. Celorepublikovou kampaň pořádala Liga otevřených mužů a byla součástí projektu Mužské zdraví, který usiluje o prevenci mužských chorob a závislostí a ukazuje možnosti zdravého životního stylu. Některé ženy dokáží přimět muže, aby strávili měsíc bez kapky alkoholu, a proto byly v kampani také vřele vítány. Výhody vyplývající z abstinence byly jasné: ušetřily se peníze, zdraví a pročistila se játra.

Suchej únor má celospolečenský význam. Pokud někdo nezvládl tento krátký měsíc být bez alkoholu, může to znamenat, že se pro něho stal alkohol závažným osobním problémem.

V tomto případě je zcela na místě, aby se o své zkušenosti pobavil s odborníkem.

Detoxifikační jednotka fakultní nemocnice je určená pacientům se závislostí na návykových látkách, kteří mají zájem o abstinenci a nejsou jí schopni v domácím prostředí. Návazná péče je možná na oddělení režimové léčby závislostí, kde je aplikován propracovaný systém 7 týdenní léčby založený na principech terapeutické komunity a skupinové psychoterapie. Přijetí na obě tato lůžková oddělení léčby závislosti je možné pouze dobrovolně a plánovaně. Přijetí musí předcházet pohovor na naší ambulanci pro léčbu závislostí. Za rok 2018 dokončilo detoxifikaci ve FN Plzeň 82 pacientů, z toho 47 mužů a 35 žen.

Do ambulance léčby závislostí Psychiatrické kliniky je možné se objednat k plánovanému vyšetření a následnému doporučení možných variant léčby v našem či dalších léčebných zařízeních, se kterými spolupracujeme. Pacientům doporučujeme objednat se telefonicky na čísle 377 103 157.