Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů ve FN Plzeň

FN Plzeň se zapojila do projektu NEJLEPŠÍ NEMOCNICE – Průzkum bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.  Od 1. února 2019 do 31. srpna 2019 mohou ambulantní pacienti hlasovat prostřednictvím webových stránek http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html nebo QR kódu uvedeného na informačních plakátech umístěných v čekárnách vybraných ambulancí FN Plzeň.