Všechno nejlepší všem ženám

Ve FN Plzeň pracuje 3 508 žen, což představuje 75 % z celkového počtu zaměstnanců.

Přejeme všem ženám, dívkám, pacientkám i zaměstnankyním, všechno nejlepší v tento krásný den.

8. března MDŽ  slaví ženy (i muži) na celém světě a doufáme, že tato kytička potěší.

 

Zajímavá čísla:

Víte, kolik profesí v naší nemocnici zastávají ženy? Možná vás to překvapí, je jich celkem 24.

 

Největší zastoupení mají všeobecné sestry a porodní asistentky, je jich 1591. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří lékařky s počtem 454 a na třetí příčce s číslem 384 je profese sanitářek a ošetřovatelek. Zajímavým oborem je biomedicínská inženýrka a radiologická fyzička, v každém je zaměstnána 1 žena.