Prohlášení FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň vyjadřuje hlubokou lítost nad úmrtím pacientky, ke kterému došlo 17. února 2019. Ztráta každého člověka je velmi bolestivá, vedení fakultní nemocnice i 2. Interní kliniky jsou k dispozici pozůstalým členům rodiny  a zároveň aktivně spolupracují s Policií České republiky  v souvislosti s vyšetřováním možného pochybení zaměstnance nemocnice. V rámci preventivních opatření došlo k opakovanému proškolení ošetřovatelského personálu pracujícího v přímé péči, v oblasti podávání a sledování výživy hospitalizovaných pacientů. Ve spolupráci náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a vrchních sester probíhají interní ošetřovatelské audity zaměřené na sledování uvedeného. Obviněná sanitárka zůstává  nadále zaměstnancem FN Plzeň a pracuje v provozu nemocnice, mimo možný kontakt s pacienty a neposkytuje přímou ošetřovatelskou péči. Ctíme presumpci neviny a očekáváme závěry vyšetřování Policie ČR či pravomocné rozhodnutí soudu.

Vedení FN Plzeň