Studenti SPŠE omladili registr dárců krve

Na začátku března přišlo na Transfuzní oddělení FN Plzeň 15 studentů Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň, toto hromadné školní darování krve organizovali již podruhé. Jakmile studenti zdolali vstupní vyšetření, začali na odběrových křeslech sledovat, jak jejich životadárná tekutina protéká skrze hadičky a po odběru jim byl odměnou nejen krásný pocit z vykonaného dobrého skutku, ale i zasloužená nemocniční svačina. Studenti plánují opakování dárcovství krve  vždy na podzim a v předjaří. Zástupkyně ředitelky Mgr. Petra Vlastová dodává: Někteří studenti o dárcovství už uvažovali, ale sami si netroufli jít do neznáma, hromadné dárcovství  je pro ně pomocná ruka. Někdo o dárcovství díky hromadné akci začne uvažovat, i když by ho to jinak možná ani nenapadlo.“

Děkujeme studentům i zaměstnancům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň za dobrý skutek  a  pevně věříme, že si mladí najdou cestu na Transfuzní oddělení i po maturitě.