MATURITNÍ KAPKA

Maturity se blíží, napětí stoupá. Zvládneme to? To si říkají mnozí maturanti a velká většina tuto zkoušku zvládne. A nejen maturitu, ale i další kroky v životě, které by mohly být zpestřeny právě vstupem do registru dárců krve.

Maturanti, přijďte podpořit  projekt „Maturitní kapka“, prvodárci krve stárnou, mladých lidí přichází stále méně.  Rádi bychom získali mladé prvodárce z řad studentů maturitních ročníků (plnoletost je podmínkou J). V loňském roce na Transfuzním oddělení FN Plzeň  darovalo krev 1197 prvodárců, což je o 8 % méně než v roce předchozím.

Dárcovství krve má v naší zemi mnohaletou tradici a pomáhá zachraňovat životy velké řady našich pacientů. Velmi si vážíme každého člověka, který je ochoten darovat krev, naše fakultní dárcovská rodina má velikou soudržnost a v případě potřeby lidé neváhají okamžitě pomoci.

Studenti, kteří se zapojí do projektu „Maturitní kapka“ a přijdou darovat krev na Transfuzní oddělení v Plzni, nahlásí heslo „Maturitní kapka“ a název své školy. V červnu, společně se zástupci studentů i škol, zveřejníme výsledky. 

 

Projekt Maturitní kapka pořádá FN Plzeň ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Díky za každou kapku krve, i tu maturitní J.