TICHÝ ZLODĚJ ZRAKU

Oční klinika FN Plzeň pořádala 14. března screeningové měření nitroočního tlaku pro zaměstnance FN Plzeň v rámci Světového týdne glaukomu. Vyšetřeno bylo 55 osob, přičemž odborníci Oční kliniky zjistili vyšší nitrooční tlak u 25 % z nich a doporučili jim podrobnější vyšetření. Světový týden glaukomu je projekt Světové asociace pacientů s glaukomem a Světové glaukomové asociace. Pro fakultní nemocnici to byl druhý ročník této preventivní akce pro zaměstnance.

Glaukom (lidově zelený zákal) je skupina onemocnění, při kterých dochází k poškození zrakového nervu. Odhaduje se, že glaukomem ve světě trpí okolo 60 milionů lidí. Za nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik onemocnění je považován zvýšený nitrooční tlak, mezi další patří například vyšší věk a výskyt glaukomu v rodině. Glaukom je znám jako „tichý zloděj zraku“, jelikož se může rozvíjet bez jakýchkoliv nápadných příznaků. Pro včasnou diagnózu a léčbu onemocnění jsou proto důležitá pravidelná vyšetření u očního lékaře. Vzhledem k tomu, že poškození zrakového nervu je nevratné, je důležité zachytit onemocnění a zahájit léčbu v počátečních stádiích onemocnění. Nejběžnější léčbou je aplikace očních kapek.

Pokud máte dotazy k tématu Zelený zákal, můžete se zeptat v naší online poradně CHAT v úterý 26. března 2019: https://www.fnplzen.cz/node/196