Epidemie spalniček personál FN Plzeň neohrozí

Na základě  nepříznivé epidemiologické situace ve výskytu spalniček v České republice byla ve Fakultní nemocnici Plzeň přijata speciálních opatření, která zabrání neplánovanému uzavírání oddělení. Aby byla zabezpečena dostatečná proočkovanost proti spalničkám u vybraných zdravotnických pracovníků,  bylo pokrytí celé FN Plzeň  rozvrženo do několik etap:

První etapa v období 4.3. - 5.4.2019 je  realizována u pracovníků Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, včetně Centrálního příjmu, Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Bory, Dětské kliniky, Neonatologického oddělení, Gynekologicko-porodnické kliniky (porodnická část) a u zaměstnanců všech  jednotek intenzivní péče. Pracovníci daných pracovišť se podrobí vyšetření protilátek proti spalničkám, zaměstnanci s nízkými protilátkami budou následně očkováni.

Druhá etapa v období  8.4. - 25.4.2019 je  realizována u pracovníků u klinik a oddělení, která jsou součástí traumacentra, kardiocentra a  centra cerebrovaskulární péče.

Třetí etapa v období 25.4. - 10.5.2019  bude probíhat  na Onkologické  a radioterapeutické klinice, hematologicko-onkologickém oddělení, na pracovištích obou interních klinik, interního oddělení a plicní kliniky.

Na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny a Dermatovenerologické klinice je situace  vyřešena – všichni zaměstnanci, kteří neměli dostatečné množství protilátek,  jsou  naočkovaní. Zbylá pracoviště budou postupně vyšetřována  v následující etapě. 

Všichni nově nastupující pracovníci do FN Plzeň se podrobí vyšetření protilátek při vstupní prohlídce na Klinice pracovního lékařství. Očkování  je hrazeno  ze zdrojů FN Plzeň. 

 

Dle informací Státního zdravotního ústavu letos,  do 17.3., onemocnělo spalničkami již 298 lidí, z toho 29 v Plzeňské kraji. Onemocnění se šíří kapénkami a je vysoce nakažlivé. Inkubační doba spalniček je 7 až 21 dní. Prvními příznaky jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek. Čtvrtý až pátý den se objevuje červená vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny. Kdo spalničky prodělal, zůstává proti nemoci imunní celoživotně.

 

 

FN Plzeň