Pacienti jsou ve FN Plzeň spokojeni

Již potřinácté se koncem loňského roku uskutečnilo šetření spokojenosti pacientů ve Fakultní nemocnici Plzeň v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ na  lůžkových odděleních. Souhrnná spokojenost stále roste a v roce 2018 byla 86,2 %, což je o 1,9 % více než v roce předchozím. I v tomto šetření  se opět potvrdil dlouhodobý trend růstu kvality zdravotních služeb a  toho vyplývající spokojenosti.  Vyplněné dotazníky odevzdalo během čtyř týdnů celkem 2 599 pacientů, kteří strávili v nemocnici více než jednu noc.

V šetření spokojenosti se pacienti vyjadřovali k osmi samostatným dimenzím:

  1. Přijetí pacienta do nemocnice
  2. Respekt, ohled, úcta k pacientovi
  3. Koordinace a integrace péče o pacienta
  4. Informace, edukace a komunikace pacienta
  5. Tělesné pohodlí pacienta
  6. Citová opora pacienta a zmírnění strachu a úzkosti pacienta
  7. Zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta
  8. Propuštění a pokračování péče o pacienta

 

Nejvyšší spokojenost je s oblastí „Zapojení rodiny“, kde výsledek dosáhl 95,0 % a s „Propuštěním a pokračováním péče“, s nímž je spokojeno 93,0 % pacientů. V kategorii „Respekt, ohled, úcta“ bylo významné zvýšení spokojenosti pacientů u „Způsobu komunikace před pacientem ze strany sestry“ na 94,3 % a u „Způsobu komunikace před pacientem ze strany lékaře“ na 92,2 %. U všech osmi dimenzí se každým rokem  spokojenost pacientů zvyšuje. Výsledky šetření nabízí detailní porovnání meziročních trendů pro všechny klíčové i dílčí oblasti spokojenosti, zároveň i pro  jednotlivá oddělení a stanice.  Šetření spokojenosti pacientů je výbornou zpětnou vazbou a motivuje jednotlivé  kliniky a oddělení k většímu rozsahu služeb a péče.

 

Co pacienty trápí a naopak, s čím jsou  spokojeni?

„Nemocnice splnila mé představy o kvalitní zdravotnické péči….... Postrádala jsem na pokoji nástěnné hodiny…… Myslím, že lepší péče nemůže být…… Věkově by mohlo být podle možností lepší rozdělení na pokojích…… Každý pacienty by se měl chovat tak, a uvědomit si, že mu chtějí lékaři a celý personál pomoci…… Omezila bych návštěvy na pokojích a nasměrovala je do kulturní místnosti……. Chtěla bych poděkovat všem….. Ta péče byla opravdu špičková……. Je mi 87 let, péče, aby se člověk neproležel, je až přehnaná…… Od minulé návštěvy se razantně zlepšilo stravování, až na ten čaj…….. Hluk zvenčí – let vrtulníku, ale chápu, že je to důležité pro záchranu životů."