Celostátní akce České kardiologické společnosti v Plzni

XXIX. workshop České asociace intervenční kardiologie 10.-12.4.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na XXIX. workshopu České asociace intervenční kardiologie, který se uskuteční v Kongresovém centru hotelu Parkhotel v Plzni ve dnech 10.-12.4.2019. Letošní workshop se poprvé koná v Plzni a to ve spolupráci center z FN Plzeň a FN Královské Vinohrady. Obsahem workshopu budou kromě přednášek i živé přenosy z obou pracovišť s interaktivní diskuzí o aktuálních tématech intervenční kardiologie včetně  kontroverzních pohledů na provádění koronárních a nekoronárních  intervenčních výkonů. V programu nebude chybět sesterská sekce a sekce pro mladé kardiology. Již první den je do programu zařazena slavnostní přednáška prof. Petra Widimského shrnující výsledky studií PRAGUE.

doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D., za organizační výbor                            

prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., přednosta Kardiologické kliniky FN a LF Plzeň

 

Odkaz na program zde, odkaz na registraci: radka.ticha@kardio-cz.cz