Havárie letadla – téma taktického cvičení

V pátek 26. dubna po 11. hodině  došlo k simulovanému pádu letadla v Líních u Plzně. Následně FN Plzeň vyhlásila traumatologický plán pro příjem a ošetření velkého počtu zraněných. Forma a rozsah cvičení vyžadovala rozsáhlý zásah do standardního provozu nemocnice nejen organizačně, ale i časově. Z 80 pasažérů letadla jich nemocnice přijala 69 s různými typy poranění. Cvičení se zúčastnilo316 záchranářů, hasičů, policistů, zaměstnanců a 80 figurantů.

Tato cvičná akce ukázala připravenost nemocnice zvládat hromadné neštěstí tohoto typu za běžného provozu.

Vedení nemocnice děkuje všem účastníkům.

Pacientka s těžkým poraněním.

 

 

 

První identifikace.

 

Členové krizového štábu.

 

 

Příjem pacienta.

 

 

Emergency

 

 

 

 

Ošetření na traumatologické ambulanci.

 

Spolupráce s Policií ČR.

 

Třídění tzv. žlutých pacientů.

 

Regulace dopravy.

Pacienti s lehčím poraněním přijeli autobusem.