Změna parkovacího systému ve FN Plzeň

Na základě vyhodnocení zkušebního provozu nového parkovacího systému ve FN Plzeň  vedení fakultní nemocnice zavádí tyto změny:

S platností od 1. května 2019 dochází k úpravě parkovného režimu ve FN Plzeň, tato změna se týká  pouze parkovacích míst uvnitř areálů Bory i Lochotín, systém parkování na velké parkovišti před vchodem F na Lochotíně zůstává zachován.

  • od 1.5.2019 se ruší bonus - hodina zdarma v obou areálech FN.  Každá započatá hodina je zpoplatněna sazbou 10,-Kč
  • od 1.5.2019 je zpoplatněno parkování  v obou areálech FN v režimu  24 hodin/7 dnů v týdnu

 

V současnosti zejména ve FN Plzeň-Lochotín  probíhají rozsáhlé stavební činnosti, díky kterým došlo k omezení parkovacích kapacit a částečně i plynulosti dopravy v areálu. Zkušební provoz nového parkovacího systému ukázal zneužívání jedné hodiny zdarma  ve formě zkracování cesty a průjezdy přes lochotínský areál. Páteřní komunikace  v nemocnici jsou zcela ucpané,  z tohoto důvodu mohou být  pacienti přiváženi ZZS PK i v ohrožení života. Projevuje se i velká  nekázeň některých návštěvníků, kteří svá  vozidla parkují  mimo parkovací místa, tzn. na trávníku, na chodníku,  na místech s označením pro  osoby se zdravotním postižením  či pro sanitní vozy. Od nově přijatých opatření očekáváme určitou regulaci a hlavně zklidnění dopravy v obou areálech.