Podané ruce dětským diabetikům

Diabetes mellitus je onemocnění, jehož počty každoročně rostou a odborníci stále neznají jasnou příčinu, proč vlastně dítě cukrovkou onemocní, ale je patrné že na vzniku se mohou podílet genetické faktory a vlivy  zevního prostředí. Na Dětské klinice FN Plzeň je v současnosti evidováno  250 dětí, jimž byl diabetes mellitus diagnostikován v dětství či v období dospívání.  Vzácně se může vyskytnout i v novorozeneckém  věku. V celé ČR je těchto nemocných dětí asi 3800 a nárůst se za posledních  20 let téměř ztrojnásobil a stále se zvyšuje. „Při diabetu  nastává  úplná absence tvorby inzulinu vlastním organismem,“ vysvětluje přednosta dětské kliniky prof. Josef Sýkora a dodává: „Prvními příznaky u dětí jsou nadměrné močení, žízeň, a jelikož tělo ztrácí energii, kterou přijalo z potravy, přichází velká únava, spavost a hubnutí. Pokud není těmto příznakům věnována pozornost, může nastat až  diabetické kóma, které je stavem ohrožující život.“

Správná léčba cukrovky vyžaduje přesnou znalost hladiny cukru v krvi (glykémie) a současné moderní technologie přináší pro malé pacienty nové možnosti. Jednou z nich jsou senzory, které zajišťují trvalou monitoraci glykémie bez nutnosti opakovaných odběrů krve z prstu a okamžitě informují o naměřených hodnotách nejen samotné děti, ale hlavně jejich rodiče. Profesor Josef Sýkora  vysvětluje: „Senzor se dítěti zavádí podkožně a hladina cukru je snímána trvale. Ukazuje, jestli hodnota cukru stoupá a je zapotřebí navýšit  inzulín, nebo naopak klesá a dítě si  cukr přidá. Přes sdílené úložiště v mobilu nebo na počítači probíhá  kontrola glykémie 24 hodin denně a v případě překročení stanovené hranice se spouští alarm. Rodiče zdravotní stav svého dítěte mohou stále sledovat i na dálku. Senzory mají nepochybně řadu výhod a výrazně zlepšují komfort malých pacientů při jejich léčbě, která je na celý život“.

Ruku dětským diabetikům nabídl Lions Club Plzeň LADIES, jehož prezidentka Jana Flanderová vyzývá veřejnost: „Diabetes u dětí je nemoc napořád, děti samy nemohly její vznik ovlivnit. Mnoho nemocí si přivádíme neuváženým životním stylem, ale cukrovka u dětí přichází nečekaně  a bez ohlášení. Rádi bychom malým bojovníkům pomohli a rozhodli jsme se uspořádat dobročinný golfový turnaj, jehož výtěžek půjde na zakoupení  komplexního technického vybavení při měření glykémie,  testovacích proužků a na podporu správného životního stylu každého jedince. Všichni jste srdečně zváni na dobročinný golfový turnaj, který se koná v neděli 19. května 2019 v resortu Darovanský dvůr. Zájemci se mohou ještě přihlásit na adrese  golf.lions@gmail.com.“

Diabetes mellitus je velmi vážné onemocnění, a jelikož případů každoročně přibývá, mluvíme o civilizačním onemocnění. Pro zabránění rozvoje komplikací tohoto onemocnění musí pacienti přistupovat k léčbě komplexně a zásadním způsobem přizpůsobit životní styl.