Nová pomoc pro lidi

Do psychické nepohody se může dostat každý člověk. Z nejrůznějších důvodů, jako jsou hádky, problémy ve vztazích, nemoci, úmrtí, pracovní neúspěchy, může dojít i k projevům skutečných psychických chorob. V takových situacích je nezbytné obrátit se na odborníky v oblasti lidské psychiky. Představujeme Vám novou službu pro všechny, která výrazným způsobem napomůže mnohým z nás.

Specializovaná pomoc pro osoby s psychickými potížemi

Programy včasné pomoci se zaměřují na populaci lidí v rané fázi vážného duševního onemocnění či v riziku jeho rozvoje. Jejich cílem je co nejdříve poskytnout člověku, který se s psychickými potížemi potýká, a jeho blízkým odbornou pomoc, která je poskytovaná multidisciplinárním terénním týmem složeným z pozic psychiatra, psychologa, zdravotní sestry a sociálního pracovníka. Díky tomu může poskytována klientům komplexní podpora zahrnující individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, v případě potřeby též farmakoterapii a psychoedukaci. Pro práci týmů včasné intervence je klíčová i spolupráce s dalšími službami a institucemi.

Tým je úzce navázán na služby organizace Ledovec z.s., dále bude rozvíjet spolupráci s praktickými lékaři, psychiatry, školami nebo zaměstnanci úřadů může být zásadní pro včasné rozpoznávání příznaků duševního onemocnění. Partnerskou organizací projektu je Psychiatrická klinika FN Plzeň.

Zavádění včasných intervencí v ČR vzniká v kontextu celé řady změn, které přináší reforma psychiatrické péče. V zahraničí fungují včasné intervence v různých organizačních modelech, často jako samostatné týmy. V ČR se jeví jako efektivní usilovat o pevné napojení těchto služeb na stávající komunitní týmy či na vznikající Centra duševního zdraví, která by měla v budoucnu pokrývat celé území státu. 

Tým včasné intervence Plzeň - město působí od 1. dubna 2019 a je možné ho telefonicky kontaktovat každý všední den od 8 do 16 hodin, osobně pak každou středu mezi 9 a 11 hodinou na níže uvedené adrese.