Sestra je nenahraditelná

Pravidelné setkání  hlavních sester  nemocnic Plzeňského kraje se 16.5.2019 konalo pod záštitou ředitele FN Plzeň Václava Šimánka  a za přítomnosti poslankyně a bývalé děkanky Fakulty zdravotnických studií ZČU Ilony Mauritzové.

Každé zdravotnické zařízení má své provozní zvyklosti, různé specifické problémy, ale jedno zůstává všude stejné. Všeobecné sestry jsou základním stavebním kamenem celého zdravotního systému a jsou to ony, kdo jako první kontaktuje pacienta, sdílí s ním jeho starosti, strach či bolest. Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek dodává: Velmi si práce všech našich nelékařských pracovníků vážím. Platy ve fakultní  nemocnici jsou nejvyšší v regionu, na zkvalitnění pracovního  prostředí vynakládáme nemalé finanční prostředky a stále navyšujeme zaměstnanecké benefity. Dá se říci, že si zaměstnance hýčkáme. Ale co je pro budoucnost nejdůležitější? Musíme se snažit zatraktivnit zdravotnický obor pro mladou generaci, která je jiná, než jsme bývali my. Mladí si dnes skoro nepovídají, technologické vychytávky a sociální sítě je zavírají do pomyslných komůrek jiných světů. Ukažme mladým lidem krásu našeho oboru a povídejme si s nimi.“

Docentka Ilona Mauritzová informovala přítomné o aktualitách, které byly diskutovány ve Zdravotním výboru Poslanecké sněmovny: „Poslední zasedání tohoto výboru  přineslo rozsáhlou diskusi o ustavení profesní komory sester. Jsem moc ráda, že se debata o této otázce rozběhla a doufám, že se posuneme dál, ministr zdravotnictví  Adam Vojtěch se problematice nelékařských zdravotnických pracovníků velmi věnuje.“

Ředitel Václav Šimánek setkání uzavřel slovy: I když přijde očekávaná ekonomická recese, práce ve zdravotnictví bude stále potřebná. Pokusme se společně vrátit zdravotnickému oboru jeho prestiž, která byla v minulosti opravdu výrazná. Sestra je klíčový pracovník celého systému.“