PŮLENÍ ZUBAŘŮ

Studenti 3. ročníku zubního lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni uspořádali 13. března v Papírně Plzeň akci s názvem Půlení zubařů. Studentská party byla stvrzením dokončení poloviny studijní cesty na Lékařské fakultě a je tradiční událostí pořádanou studenty po celé České republice. 900 návštěvníků svou účastí podpořilo mladé budoucí zubní lékaře, kterým se podařilo vybrat částku 35.714 Kč pro Dětskou kliniku FN Plzeň. V pátek 10. května došlo ke slavnostnímu předání šeku vedení nemocnice a Dětské kliniky. Hlavní organizátor akce Jakub Kasl dodává: „Myšlenka celé akce je každoročně stejná, oslavit polovinu studia a při té příležitosti vybrat peníze, které poslouží dobré věci. Nápad pomoci tento rok Dětské klinice přišel od jedné z našich kolegyň a všechny nás velmi oslovil. Je nám velkou ctí, že jsme tak mohli učinit. Chtěl bych tímto poděkovat všem návštěvníkům, sponzorům a samozřejmě i kolegům z ročníku, bez jejichž pomoci by se tento večer nemohl uskutečnit.“

Slavnostní převzetí šeku na Dětské klinice FN Plzeň.

 

Hlavní organizátor akce Jakub Kasl předává šek panu řediteli FN Plzeň Václavu Šimánkovi za přítomnosti paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrey Mašínové.