Úžasný dar ocenily sestřičky

Nadační fond M.E.G Charity, pod hlavičkou ředitelky Michely E.G. Maškové,  zakoupil pro pacienty fakultní nemocnice skvělou pomůcku. Jedná se o návleky  pro seniory k zabránění komplikací při podávání nitrožilní výživy. Tento ochranný návlek na ruce – rukavice  slouží  ke zkvalitnění ošetřovatelské péče u pacientů, zejména seniorů, v geriatrické, psychiatrické a domácí ošetřovatelské péči.

Vznik fondu popisuje jeho zakladatelka Michaela Mašková: „Nadační fond M.E.G Charity vznikl po tragédii, která postihla moji  rodinu. Po dlouhých hodinách strávených v nemocnici a rozhovorech s personálem  jsem viděla, kolik přístrojů a pomůcek je zapotřebí ke kompletní péči a díky tomuto poznání  vznikl nadační fond M.E.G Charity. Nakupujeme  potřebné vybavení do zdravotnických zařízení pro děti i dospělé pacienty a jsem moc ráda, že mohu touto cestou pomáhat tam, kde je to opravdu zapotřebí.“

 

FN Plzeň moc děkuje za dar, díky kterému je pacientům poskytována komfortnější péče.

Na fotografii zleva: asistentka NF M.E.G Charity Karolína Grigarová, ředitelka-zakladatelka NF M.E.G Charity Michaela Mašková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová, sestra 1. Interní kliniky Marta Haschová a vrchní sestra 1. Interní kliniky Soňa Galušková.

 

Ředitelka NF M.E.G Charity Michaela Mašková s pomůckami.

 

Návleky  pro seniory k zabránění komplikací při podávání nitrožilní výživy.