Zákonodárci ve FN Plzeň

Do Fakultní nemocnice Plzeň přijali pozvání členové Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. 27. května ředitel nemocnice Václav Šimánek  společně s dalšími členy managementu  představili základní fakta o nemocnici, přiblížili hostům vyrovnané  hospodaření nemocnice s plánovaným rozpočtem pro rok 2019 ve výši 7,3 miliardy korun. Zároveň prezentovali údaje z oblasti personalistiky a spokojenosti zaměstnanců, která při posledním šetření přesáhla hranici 67 %.  Při následné debatě přišla na řadu  mnohá   témata. Dopravní obslužnost nemocnice, ubytovací kapacity pro zaměstnance, ale i problematika dlužníků, kteří dluží nemocnici 25 milionů korun.  Hovořilo se  o dalším směřování fakultní nemocnice a o jejím postavení v regionu. Primář Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  Roman Bosman společně s vrchní sestrou kliniky Janou Kašparovou představili hostům nové prostory centrálního příjmu, jehož další zrekonstruovaná  část se koncem června otevře veřejnosti.

Všichni zákonodárci se shodli, že FN Plzeň je špičkovým zařízením ve svém oboru, které kromě vysoké odborné úrovně nabízí  i úžasný lidský  přístup.

Za poslance a senátory Parlamentu ČR byli přítomni senátor Lumír Aschenbrenner, poslankyně Ilona Mauritzová, senátor  Miroslav Nenutil, poslankyně Miloslava Rutová, poslanec Jiří Valenta a poslanec Václav Votava.

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek přivítal členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR.

  

Poslankyně Ilona Mauritzová a senátor Lumír Aschenbrenner.

 

Na fotografii zleva: poslanec Jiří Valenta, poslankyně  Miloslava Rutová a senátor Miroslav Nenutil.

 

Na fotografii zleva: poslanec Václav Votava, poslanec Jiří Valenta a poslankyně  Miloslava Rutová.

 

 Prezentace oblasti personalistiky a spokojenosti zaměstnanců.

 

 Představili se základní fakta o nemocnici.

 

 Prohlídka heliportu.

 

 Prohlídka nových prostor centrálního příjmu.