DEN PRO SENIORY

Zahájení prvního ročníku akce Den pro seniory bylo ve středu 29. května v parku za Obchodním centrem Plaza. Cílem akce bylo zpříjemnit chvíle starším lidem a informovat veřejnost o zdravém životním stylu. V rámci této akce přijali pozvání nutriční terapeuti z Oddělení klinické dietologie, kteří poskytli výživové poradenství a poučení o správné životosprávě. Rovněž fyzioterapeutky z Oddělení léčebné rehabilitace poskytly návštěvníkům informace z oblasti fyzioterapie. I přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo kolem 200 lidí. Vrchní fyzioterapeutka Bc. Jitka Marxová dodává: „Seznamovali jsme seniory se zdravým pohybem, proč se hýbat, s různými specifiky stárnutí, se školou zad a jak správně využívat trekové hole pro chůzi v přírodě. Bylo vidět, že zvolená témata účastníky zajímala a často se ptali i po přednášce na svoje soukromé trápení a různé nemoci a bolesti.“

Přednášky odborníků FN Plzeň na akci Den pro seniory.              

 

Vrchní fyzioterapeutka Jitka Marxová ukazuje, jak správně využívat trekové hole při chůzi.