Cena Florence Nightingalové

Nina Müllerová převzala Cenu Florence Nightingalové za rozvoj ošetřovatelství na slavnostním setkání 21. května 2019.  Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová dodává: „Ninu Müllerovou provází láska k ošetřovatelství celý její profesní život. Sestra tělem i duší, manažerka, kvalitářka, rádce kolegů i pacientů. To je pouze základní charakteristika této výjimečné dámy. Až na krátké období, spojila svůj celý profesní život s FN Plzeň. Přes pozici řadové sestry, staniční sestry JIP (jednotky intenzivní péče) až po pozici Hlavní sestry FN Plzeň, následně pak i vedoucí Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR, se na vrcholu svého pracovního působení vrátila zpět do FN Plzeň a v posledních letech se úspěšně věnuje oblasti řízení kvality. Žena, která nezkazí žádnou zábavu, neuvěřitelný zdroj dobré nálady, síly a energie, která je oblíbenou kolegyní a přítelkyní nelékařů FN Plzeň. Vděčíme ji za mnohé, zejména pak za vzor toho, co vše může česká sestra dokázat, pokud se nevzdá, jde si urputně za svým cílem a vždy má na mysli jediné - dobro pacienta.“

Čtyři ceny Florence Nightingalové se každoročně předávají v rámci oslavy Mezinárodního dne sester. Cenu za celoživotní dílo, cenu za rozvoj oboru, cenu za rozvoj ošetřovatelství a cenu za rozvoj České asociace sester  každoročně uděluje Česká asociace sester při příležitosti výročí narození průkopnice moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové. Tato žena se zásadně zasloužila o rozvoj zdravotní péče ve světě. Cílem ceny Florence Nightingalové je upozornit na mimořádné činy v ošetřovatelství a podobných oborech a vzdát hold těm, kteří v uplynulém roce nebo v rámci dlouholeté praxe významně přispěli k rozvoji oboru.

Na fotografii sestry FN Plzeň zleva: Lenka Manová, Václava Dartová, Ivana Witová, Nina Müllerová, Eva Bystřická, Lucie Posseltová.