Informace pro dodavatele

Fakturační údaje Fakultní nemocnice Plzeň

Na každém daňovém dokladu je nutno uvést následující fakturační údaje:

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
305 99  PLZEŇ

IČO: 00669806
DIČ: CZ00669806

Doručovací adresy pro zasílání daňových dokladů poštou

Fakultní nemocnice Plzeň v současné době má následující doručovací adresy pro daňové doklady dle předmětu dodávky zboží, či služby:

Dodávky léčiv či léčivých přípravků

Fakultní nemocnice Plzeň                                  Fakultní nemocnice Plzeň
Lékárna Bory                                                        Lékárna Lochotín
Edvarda Beneše 1128/13                                   alej Svobody 80
305 99  PLZEŇ                                                      304 60  PLZEŇ

Doručovací adresa daňového dokladu pro dodávky léčiv a léčivých přípravků se liší v závislosti na místě dodávky daného zboží.                                                                                       

Dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM)

Fakultní nemocnice Plzeň
Oddělení nákupu a distribuce SZM
alej Svobody 80
304 60  PLZEŇ

Dodávky potravin pro Oddělení léčebné výživy a stravování (OLVaS)

Fakultní nemocnice Plzeň
Oddělení léčebné výživy a stravování
alej Svobody 80
304 60  PLZEŇ

Dodávky veškerého ostatního zboží a služeb

Fakultní nemocnice Plzeň
Oddělení financování
Edvarda Beneše 1128/13
305 99  PLZEŇ

Důležité upozornění: Je nezbytné, aby dodavatelé vystavovali daňové doklady s uvedenými fakturačními údaji FN Plzeň (viz výše) a rovněž i to, aby je zasílali dle předmětu dodávky na věcně příslušnou adresu pro doručování. V opačném případě se dodavatelé vystavují reálnému riziku zdržení celého procesu financování.


Bezpečnostní požadavky na dodavatele

Fakultní nemocnice Plzeň požaduje po dodavatelích dodržování Pravidel chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací viz:

     • Pravidla chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací 


V případě potřeby vzdáleného přístupu k informačním a komunikačním systémům, zdravotnickým prostředkům a informacím Fakultní nemocnice Plzeň je požadováno po dodavatelích uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu viz:

     • Smlouva o vzdáleném přístupu 


V případě, že dodavatel bude v rámci zajištění servisních služeb pro Fakultní nemocnice Plzeň zpracovávat data (osobní údaje), je požadováno po dodavatelích uzavření zpracovatelské smlouvy (GDPR) viz:

     • Zpracovatelská smlouva


Zasílání daňových dokladů e-mailem

S ohledem na aktuální trendy se Fakultní nemocnice Plzeň rozhodla poskytnout svým dodavatelům rovněž i možnost zasílat daňové doklady e-mailem ve formátu PDF.

Pro zasílání daňových dokladů formou e-mailu je potřeba se držet následujících základních informací:

 

 1. Je nezbytné, aby každá e-mailem zaslaná faktura od dodavatele obsahovala číslo objednávky nebo smlouvy a rovněž jméno kontaktní osoby, která danou službu, či zboží objednávala. Doporučujeme tyto údaje rovněž použít pro předmět zasílaného e-mailu.

   

 2. S ohledem na technické a provozní možnosti Fakultní nemocnice není v současné době možné zasílat e-mailem daňové doklady pro následující dodávky zboží a služeb:

   

 • dodávky léčiv/léčivých přípravků (v objednávkách označeny kódem 441-)

       Pozn.: Netýká se individuálně domluvených cest pro zasílání dodacích listů, týká se pouze faktur.

 • dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM)

 • dodávky potravin pro OLVaS

Pro případné poskytnutí dalších informací o zasílání daňových dokladů e-mailem kontaktujte prosím jednoho z následujících pracovníků Ekonomického odboru:

 • Ing. Karolína Kubátová                             - tel. 377 402 061
 • Bc. Božena Lančová                                  - tel. 377 402 471

 • Jana Rejtharová                                        - tel. 377 402 087

Pokud máte zájem o zasílání daňových dokladů do Fakultní nemocnice Plzeň e-mailem, vyplňte, prosím, následující formulář.

Po odeslání formuláře dojde k vyhodnocení Vašich údajů a bude Vám odeslána odpověď na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Česky

Vertical Tabs