Studentky rozhýbaly malé pacienty

Opět po roce se na Dětské klinice FN Plzeň uskutečnila MOVE IT PARTY. Je to animační program, kde studentky Lékařské fakulty UK v Plzni s dětmi tancují a dělají různé scénky. Projekt "Úsměv všem", který organizuje IFMSA už po několikáté. Děkujeme všem studentkám, akce se povedla a těšíme se na další projekt.

IFMSA - Mezinárodní federace asociací studentů medicíny je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 117 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 101 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.(zdroj: ifmsa.cz)