CO VÁS ZAJÍMALO? PORUCHY SRÁŽLIVOSTI KRVE - TÉMA NAŠÍ ONLINE PORADNY

V rámci Zdravého úterý přicházely  otázky na téma Poruchy srážlivosti krve do online poradny FN Plzeň, odpovídala primářka Ústavu klinické biochemie a hematologie MUDr. Zdeňka Hajšmanová.

Krevní srážení je proces vedoucí k zástavě krvácení vytvořením krevní zátky v místě poškození cévy. Na tvorbě krevní zátky čili koagula se podílí dostatečný počet a správná funkce krevních destiček, správná struktura a množství koagulačních faktorů a jejich inhibitorů, které jsou součástí bílkovin krevní plazmy. Konečná fibrinolýza způsobí po zajizvení poškozeného místa odbourání koagula, takže se obnoví průtok krve poškozeným místem. Tento rovnovážný proces může být vychýlen buď na stranu hypokoagulační a projeví se krvácivými komplikacemi anebo na stranu hyperkoagulační a tento stav se naopak manifestuje nežádoucím vznikem trombu v kterémkoli místě cévního řečiště. Obě skupiny poruch mohou být vrozené či získané, a proto je diagnostika i léčba poruch krevního srážení poměrně složitá a vyžaduje přesné anamnestické údaje sdělené pacientem.

 

Zde představujeme nejzajímavější otázky s odpověďmi.

OTÁZKA:        

Paní doktorko, prosím, je nějaké pravidlo pro používání "léků na ředění krve". Například, když je takový lék použit při operaci, jaké je doporučení pro délku jeho používání po operaci? Může být pak používán případně i dlouhodobě a jaké by pro to byly důvody? Děkuji

ODPOVĚĎ:    

Antikoagulační léčba (léky na ředění krve) má svá přesná pravidla jak před plánovanou operací, tak před urgentním výkonem. Přesná pravidla existují i pro pacienty po operaci. Jsou to obecně dané postupy vždycky upravené na míru konkrétního pacienta(typ a rozsah operačního výkonu, osobní rizikové faktory osobní a rodinná anamnéza ...).

 

OTÁZKA:        

Paní doktorko, mohla byste se, prosím, zmínit o některých číslech, které se týkají dědičnosti těchto poruch a jaký je jejich výskyt v kraji a v ČR. Jsou nějaké výrazné rozdíly v porovnání s jinými státy, a co by mohlo být příčinou ( strava, stres, ...)? Děkuji

ODPOVĚĎ:    

Nevím přesně, jakou poruchu máte na mysli, porucha krevního srážení se může týkat jak krvácivých stavů anebo naopak hyperkoagulačních stavů, které se projeví trombózou. Příčin krvácení je celá řada, krevními destičkami počínaje a hyperfibrinolýzou konče. To samé se týká trombofilních stavů vrozených, ty jsou dědičné, ale i získaných, které jsou důsledkem nějakého jiného orgánového stonání játra, ledviny, srdce). Myslím, že ČR a Plzeňský kraj nemají žádnou výjimku v incidenci a prevalenci krvácivých chorob.

 

OTÁZKA:        

Dobrý den, prosím mohla byste mi poradit, co by mohlo být příčinou krvácení z levé nosní dírky. Je to jen občas a nepravidelně. Už se mi to spustilo i samovolně, ale většinou se to stane buď při smrkání anebo při neopatrné manipulaci. Krevní tlak mám normální. Nyní jsem to měl naposledy před 3 měsíci. Někdy užívám rutin (v pohance anebo jako doplněk stravy). Děkuji

ODPOVĚĎ:    

Dobrý den, krvácení z 1 nosní dírky může mít lokální příčinu v nosní sliznici a doporučuji ORL vyšetření.

 

Další otázky a odpovědi naleznete na našich stránkách: http://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp