Studenti darovali krev, většina poprvé

Celkem 18 studentů 3. ročníku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Plzeň přišlo společně se svými odbornými učitelkami Mgr. Markétou Liškovou a Mgr. Eliškou Čagánkovou, Dis. darovat krev na Transfuzní oddělení FN Plzeň. Byl to první ročník školní akce Zdravík dárcem, kdy se žáci školy rozhodli jít příkladem pro spolužáky a svým hromadným darováním je inspirovali. Reagovali tím také na výzvu FN Plzeň s názvem Maturitní kapka, kdy nemocnice vybízí maturanty, aby přišli podpořit dárcovství krve a omladili tak registr dárců. Celá akce začala brzy ráno 19. června, kdy studenti vyplnili potřebné formuláře ohledně zdravotního stavu, poté se zúčastnili odběru krevního vzorku, který napověděl lékařům, zda jsou vhodnými dárci a pak následoval samotný odběr. Z celkového počtu 18 dárců bylo 17 prvodárců. Lékařka Transfuzního oddělení MUDr. Eva Rohrbacherová dodává: „Zatím se nepotýkáme s výrazným nedostatkem krve. Bohužel dárci vzhledem k věku ubývají, a tak máme radost z toho, že je nahrazují mladí.“

Děkujeme studentům i pracovníkům SZŠ a VOŠZ Plzeň za jejich rozhodnutí udělat dobrou věc a darovat potřebným několik litrů krve.

Jakou krev aktuálně potřebuje Transfuzní oddělení, naleznete zde: https://to.fnplzen.cz/

Hromadné darování krve studentů SZŠ a a VOŠ zdravotnické Plzeň

 

Studenti vyplnili potřebné formuláře ohledně zdravotního stavu

 

 

Vyšetření před vlastním odběrem krve

Vlastní odběr krve trvá 8-12 minut a probíhá na odběrovém křesle za pečlivého dohledu odběrové sestry