Barevnější nemocnice

Všimli jste si, jak se Fakultní nemocnice Plzeň rozzářila? Studenti Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu svou kreativitou a následnou realizací rozsvítili naší nemocnici. Barevná nemocnice je projekt na vylepšení a rozjasnění prostředí nemocnice  pro  pacienty a zaměstnance tak, aby se v ní cítili dobře. Prvním dílem umělců byly barevné trojúhelníky ve spojovací chodbě, dalším pak zelená panoramata Plzně ve vchodu B v roce 2017. Rok poté instalovali dřevěné dekorace na téma moře a jeho živočichové v pokoji určeném pro dětské pacienty Neurochirurgické kliniky a  vytvořili videospot z Mezinárodního dne dětí ve FN Plzeň. Venkovním uměním rozzářili také nudné a šedivé betony na parkovišti. V letošním roce ozdobili čekárnu ortodontických ambulancí Stomatologické kliniky a Zoubková víla v chodbě na operační sály Stomatologické kliniky uklidňuje děti jedoucí na operační výkon. Dalším dílem studentů je i nádherná květinová chodba na lůžkovém oddělení II. Interní kliniky. Poslední umělecká mozaika je stromořadí na Onkologické a radioterapeutické klinice.

Velmi děkujeme mladým umělcům a vedení Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu za nápady, jak udělat naši nemocnici veselejší. Mnoho štěstí při studiu přátelé.

 Grafická úprava dopravní chodby

 

Oživení vchodu B

 

Pokoje na Neurochirurgické klinice jsou teď mnohem veselejší

 

Odkaz na videospot Den dětí ve FN Plzeň je zde: https://www.fnplzen.cz/node/1170

 

Barevnější parkování

 

Zoubková víla v chodbě k operačním sálů Stomatologické kliniky

 

Čekárna ortodontických ambulancí Stomatologické kliniky

 

Květinová výzdoba chodby lůžkového oddělení II. Interní kliniky

 

 Stromořadí na Onkologii